Tên công trình: Trường mầm non Sakura
Địa điểm: Thị trấn Sóc Sơn – Hà Nội
Diện tích đất: 530m2
Diện tích xây dựng: 828 m2
Năm hoàn thiện: 2019
Thiết kế: HH+ Architects

9 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sakura 9

10 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sakura 10 11 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sakura 11 1 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sakura 1 2 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sakura 2 3 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sakura 3 4 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sakura 4 5 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sakura 5 6 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sakura 6 7 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sakura 7 8 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sakura 8