Tên công trình: Trường mầm non Quy Nhơn 1
Địa điểm: Thành Phố Quy Nhơn – Bình Định
Diện tích đất: 927.5 m2
Diện tích xây dựng: 1100 m2
Năm hoàn thiện: 2020
Thiết kế: HH+ Architects

27 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 27 1 26 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 26 1 25 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 25 1 21 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 21 2 19 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 19 1 20 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 20 2 18 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 18 3 17 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 17 2 16 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 16 2 22 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 22 1 23 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 23 1 24 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 24 1 14 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 14 2 15 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 15 2 13 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 13 2 12 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 12 2 11 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 11 2 10 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 10 2 5 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 5 2 1 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 1 2 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 2 2 3 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 3 2 4 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Quy Nhơn 1 4 2