Tên công trình: Trường mầm non CEM
Địa điểm: Khu đô thị Gleximco – Hà Đông – Hà Nội
Diện tích đất: 187 m2
Diện tích xây dựng: 454 m2
Năm hoàn thiện: 2022
Thiết kế: HH+ Architects

1 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 1 11 2 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 2 11 3 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 3 11 4 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 4 11 5 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 5 11 6 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 6 10 7 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 7 10 8 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 8 10 9 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 9 10 10 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 10 9 11 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 11 8 12 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 12 7 13 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 13 8 14 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 14 7 15 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 15 8 16 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 16 8 17 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 17 7 18 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 18 7 19 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 19 5 20 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 20 4 21 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 21 4 22 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 22 3 23 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 23 2 24 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 24 25 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 25 26 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non CEM 26