Tên công trình: Trường mầm non La Casta
Địa điểm: Khu liền kề La Casta – Văn Phú – Hà Đông – Hà Nội
Diện tích đất: 160 m2
Diện tích xây dựng: 450 m2
Năm hoàn thiện: 2019
Thiết kế: HH+ Architects

22 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 22 1 1 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 1 5 2 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 2 5 3 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 3 5 4 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 4 5 5 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 5 5 6 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 6 5 7 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 7 5 8 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 8 5 9 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 9 5 23 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 23 1 10 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 10 4 11 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 11 4 12 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 12 3 13 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 13 3 14 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 14 3 15 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 15 3 16 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 16 3 17 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 17 3 18 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 18 3 19 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 19 2 20 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 20 1 21 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non La Casta 21 1