Tên công trình: Trường mầm non Happy House
Địa điểm: Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội
Diện tích đất: 84 m2
Diện tích xây dựng: 318 m2
Năm hoàn thiện: 2018
Thiết kế: HH+ Architects

2 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Happy House 2 3 3 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Happy House 3 3 4 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Happy House 4 3 5 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Happy House 5 3 6 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Happy House 6 2 7 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Happy House 7 2 8 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Happy House 8 2 9 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Happy House 9 2 12 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Happy House 12 3 TANG-1-(5) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Happy House TANG 1 511 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Happy House 11 3 10 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Happy House 10 3 13 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Happy House 13 3 14 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Happy House 14 3