Tên công trình: Trường mầm non Americand School
Địa điểm: Hà Đông – Hà nội
Diện tích đất: 6000 m2
Diện tích xây dựng: 4200 m2
Năm hoàn thiện: 2021
Thiết kế: HH+ Architects

8 {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 8

12 {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 12 9 {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 9 10 {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 10 11 {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 11 17 {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 17 6 {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 6 7 {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 7 13 {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 13 14 {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 14 15 {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 15 16 {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 16 211112_3---Photo {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 211112 3 Photo 2 {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 2 3 {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 3 4 {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 4 5 {focus_keyword} Thiết kế sân vườn trường mầm non American School 5