Tên công trình: Trường mầm non Candy World
Địa điểm: Phố Cầu Cốc – Tây Mỗ – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Diện tích đất: 100 m2
Diện tích xây dựng: 498 m2
Năm hoàn thiện: 2022
Thiết kế: HH+ Architects

1 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Candy World 1 12 2 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Candy World 2 12 3 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Candy World 3 12 4 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Candy World 4 12 5 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Candy World 5 12 6 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Candy World 6 11 7 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Candy World 7 11