Tên công trình: Trường mầm non Sunshine CS3
Địa điểm: Khu đô thị Thành phố Giao Lưu – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
Diện tích đất: 240 m2
Diện tích xây dựng: 1200 m2
Năm hoàn thiện: 2018
Thiết kế& thi công: HH+ Architects

1 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 1 1 2 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 2 1 3 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 3 1 4 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 4 1 5 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 5 1 6 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 6 1 7 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 7 1 8 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 8 1 9 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 9 1 10 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 10 1 11 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 11 1 12 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 12 13 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 13 14 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 14 15 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 15 16 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 16 17 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 17 18 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Sunshine CS3 18