Tên công trình: Trường mầm non Smart Kids
Địa điểm: Phạm Văn Đồng – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
Diện tích đất: 169 m2
Diện tích xây dựng: 365 m2
Năm hoàn thiện: 2019
Thiết kế& thi công: HH+ Architects

1 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 1 6 2 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 6 3 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 3 6 4 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 4 6 5 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 5 6 6 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 6 6 7 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 7 6 8 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 8 6 9 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 9 6 10 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 10 5 11 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 11 5 12 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 12 4 13 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 13 4 19 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 19 3 20 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 20 2 21 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 21 2 22 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 22 2 18 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 18 4 15 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 15 4 17 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 17 4 16 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 16 4