Tên công trình: Trường mầm non Hana Home
Địa điểm: Lê Văn Lương – Hà Nội
Diện tích đất: 82 m2
Diện tích xây dựng: 365 m2
Năm hoàn thiện: 2019
Thiết kế& thi công: HH+ Architects

1 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 1 4 2 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 2 4 3 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 3 4 4 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 4 4 5 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 5 4 6 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 6 4 7 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 7 4 8 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 8 4 9 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 9 4 10 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 10 3 11 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 11 3 12 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 12 2 13 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 13 2 14 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 14 2 15 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 15 2 16 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 16 2 17 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 17 2 18 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 18 2 19 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non HanaHome 19 1