Tên công trình: Trường mầm non Hoa Nắng
Địa điểm: Mậu Lương – Kiến Hưng – Hà Đông – Hà Nội
Diện tích xây dựng: 150 m2
Năm hoàn thiện: 2018
Thiết kế: HH+ Architects

3 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Hoa Nắng 3 3 1 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Hoa Nắng 1 3 2 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Hoa Nắng 2 3 4 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Hoa Nắng 4 3 5 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Hoa Nắng 5 3 6 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Hoa Nắng 6 3 7 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Hoa Nắng 7 3 8 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Hoa Nắng 8 3 9 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Hoa Nắng 9 3