Tên công trình: Trường mầm non Smart Kids
Địa điểm: Phặm Văn Đồng – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
Diện tích xây dựng: 493 m2
Năm hoàn thiện: 2019
Thiết kế : HH+ Architects

13 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 13 5 14 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 14 4 15 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 15 5 16 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 16 5 17 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 17 5 18 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 18 5 19 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 19 4 1 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 1 7 2 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 2 7 3 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 3 7 4 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 4 7 5 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 5 7 6 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 6 7 7 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 7 7 8 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 8 7 9 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 9 7 10 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 10 6 WEB-ORIGINAL---MẦM-NON {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 WEB ORIGINAL M   M NON