Tên công trình: Trường mầm non Smart Kids
Địa điểm: Phặm Văn Đồng – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
Diện tích xây dựng: 493 m2
Năm hoàn thiện: 2019
Thiết kế : HH+ Architects

13 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 13 5 14 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 14 4 15 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 15 5 16 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 16 5 17 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 17 5 18 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 18 5 19 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 19 4 1 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 1 7 2 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 2 7 3 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 3 7 4 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 4 7 5 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 5 7 6 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 6 7 7 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 7 7 8 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 8 7 9 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 9 7 10 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids 10 6 WEB-ORIGINAL---MẦM-NON {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Smart Kids WEB ORIGINAL M   M NON