Tên công trình: Trường mầm non Phương Anh
Địa điểm: Thành Phố Bắc Ninh
Diện tích xây dựng: 2436 m2
Năm hoàn thiện: 2019
Thiết kế: HH+ Architects

1 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 1 9 2 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 2 9 3 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 3 9 4 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 4 9 5 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 5 9 6 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 6 8 7 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 7 8 8 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 8 8 9 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 9 8 10 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 10 7 11 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 11 6 12 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 12 5 13 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 13 6 14 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 14 5 15 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 15 6 16 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 16 6 17 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 17 6 18 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 18 6 20 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 20 3 21 {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh 21 3 WEB-ORIGINAL-1400x860---MẦM-NON {focus_keyword} Trường mầm non Phương Anh WEB ORIGINAL  M   M NON